En kvinna och två män i sommarkläder sitter på gräsmatta, gräskulle och hus i bakgrunden.

Färre vaccinationsplatser för allmänheten

På grund av minskade volymer av vaccin under vår och försommar tvingas Region Skåne begränsa antalet vaccinationsställen i fas fyra då den breda allmänheten ska vaccineras.

Initialt var tanken att 17 leverantörer skulle vaccinera på cirka 160 platser runt om i Skåne.

− Vi måste kunna säkerställa en effektiv, säker och robust vaccinationsprocess och med den lilla mängd vaccin som nu kommer så kan vi inte fördela ut det på så många platser och samtidigt upprätthålla en effektiv vaccinationsprocess, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

För att garantera en god tillgänglighet för invånarna kommer det att finnas minst ett vaccinationsställe i varje kommun.

− Vi kommer att fördela vaccinet utifrån invånarantal och geografi och alla leverantörer kommer att tilldelas vaccin. Nu påbörjar vi ett arbete att tillsammans med våra upphandlade leverantörer hitta en bra modell för att göra det enkelt för invånarna att vaccinera sig, säger Maria Landgren.

Det är i dagsläget inte klart hur många vaccinationsställen det blir framöver i Skåne. Men vaccinationsstarten i fas fyra, personer i åldern 18-59 år, påverkas inte. Den startar som planerat i början på juni.