En poet och ett bibliotek får kulturpris av Region Skåne

Region Skånes kulturpris 2021 går till poeten Ida Börjel för ”ett lyriskt författarskap med stor konstnärlig kraft”. Samtidigt får Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad Region Skånes kulturpalett.

Det var under onsdagen, i samband med regionala mötesplatsen Rantafej på Dunkers kulturhus i Helsingborg, som de båda priserna delades ut.

Region Skånes kulturpris 2021 går till Ida Börjel. Så här lyder kulturnämndens motivering:
”Region Skånes kulturpris 2021 uppmärksammar ett lyriskt författarskap med stor konstnärlig kraft. Hon är en av Sveriges skarpaste poeter, som med ett sällsynt gehör och vass humor undersöker de språkliga och samhälleliga strukturer som genomsyrar våra liv. Det är en engagerad diktning som aldrig viker undan, som synar samtiden och blottlägger världens och människans utsatthet. 2021 års kulturpris går till poeten Ida Börjel, som egensinnigt och konsekvent visar att språk är makt”. 

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad! Och lättad. Jag har arbetat mycket intensivt under en lång tid, i och med pandemin också genom ett flertal nya lokala förankringar och samarbeten med såväl kollegor som kulturinstitutioner. Priset kommer som en uppmuntran till att fortsätta – men också till vila, säger Ida Börjel.  

Kulturpaletten till Gamlegårdens bibliotek

Under onsdagen delades också Region Skånes kulturpalett ut. Årets pris går till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad för deras utvecklingsarbete med mötesplatsen After School.

Så här lyder kulturnämndens motivering:
”Årets kulturpalettmottagare 2021 har utvecklat en mötesplats med ett brett utbud av kulturella aktiviteter för barn i nio- till tolvårsåldern. Sedan 2018 arbetar personalen med stort engagemang och ihärdighet för att nå ut till alla barn i området. Verksamheten har utvecklats till en kravlös mötesplats med hög kvalitet för, med och av barn och unga. Barns röster tas på största allvar, vilket bland annat har resulterat i ett politiskt beslut att platsen är öppen exklusivt för barnen två eftermiddagar i veckan.”

Kort om pristagarna 

Ida Börjel, poet och översättare, är född i Lund och bosatt i Malmö. Hon räknas till en av den svenska samtida poesins viktigaste röster, sålde slut på debuten ”Sond”, har fått en lång rad priser och blev August-nominerad för diktsamlingen ”Ma”. Hon gräver sig djupt ner i språkets betydelse, går från knastertorr kanslisvenska och rejält fältarbete till djupt allvar och ekon från världshistoriens mörkaste stunder – samtidigt som hon kan vara väldigt rolig.  Läs intervju med Ida Börjel på skane.se

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad arbetar för att skapa en tryggare miljö på området Gamlegården i Kristianstad. After School är en mötesplats med ett brett utbud av kulturella aktiviteter för barn i nio- till tolvårsåldern.

Kort om priserna

Region Skånes kulturpris ska bidra till att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.  Prissumman för 2021 är 100 000 kronor.

Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande. Prissumman för 2021 är 100 000 kronor. Läs mer om Kulturpaletten på skane.se