Elsparkcyklar regleras på Malmö sjukhusområde

Sedan den 1 oktober går det inte att använda elsparkscyklar i samma utsträckning som tidigare på Malmö sjukhusområde. Med den reglerade användningen vill Region Skåne öka tillgängligheten för de som vistas på sjukhusområdet.

Elsparkcyklar är numera ett vanligt inslag i stadsmiljön och även på Malmö sjukhusområde. Bakgrunden till regleringen är problem kopplade till elsparkcyklarna. Det handlar bland annat om elsparkåkare som inte följer trafikreglerna när de genar genom det centralt belägna sjukhusområdet. Elsparkcyklar som parkeras fel eller ligger slängda på gång- och cykelbanor kan utgöra ett tillgänglighetsproblem för patienter och besökare. 

Människor med funktionsnedsättningar utsatta

– Särskilt utsatta är människor med olika funktionsnedsättningar som rör sig på sjukhusområdet, säger Elisabeth Hoff, som i sin roll som skylt- och utemiljöförvaltare på Region Skåne har drivit frågan om en reglering. 

Sedan mitten av augusti har hon fört dialog med Malmö stad och de uthyrande bolagen. De har i sin tur kommit fram till att reglera användningen av elsparkcyklar inom sjukhusområdet.

Vilken typ av reglering som gäller skiljer sig något mellan de olika operatörerna. Det kan till exempel vara att området har klassats som en ”no go-zone” så att det varken går att köra eller parkera på området, eller att fordonet endast kan köras med låg hastighet och att det råder parkeringsförbud. 

"Sjukhusområdet ska vara ett tryggt område"

– Sjukhusområdet i Malmö ska vara ett lugnt och tryggt område för alla som vistas där. Vi har stora utmaningar ändå med tät trafik, många byggnadsarbeten och mycket människor i omlopp, säger Elisabeth Hoff.