Den nya vårdbyggnaden – uppstickare i Malmös stadssiluett

Den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö har nått en milstolpe. Den del som har kommit längst har nu nått sin fulla höjd. Med sina elva våningar är den 60 meter höga byggnaden en ny del av stadssiluetten.

Både fasad och tak är nu på plats och bygget löper enligt tidplanen. 

– Det är så många i det här projektet som kämpar varje dag för att ta de små stegen framåt och det är viktigt att vi några gånger lyfter blicken och ser att alla små steg tillsammans ger ett resultat värt att fira. Vi vill också passa på att tacka alla som påverkas av vårt stora bygge på ett eller annat sätt, säger Kristina Olofsson, projektledare delområde Vårdbyggnad, Regionfastigheter.   

Fakta/ vårdbyggnaden 

I den nya vårdbyggnaden kommer det att finnas tio vårdavdelningar med 244 enkelrum, 23 operationssalar med tolv uppdukningsrum och 46 postoperativa platser, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi, intensivvårdsavdelning, sterilteknisk enhet och ytor för verksamhetsnära administration. Det kommer också finnas publika miljöer med apotek, kiosk och kafé. Under mark finns källare med omklädningsrum och cykelgarage samt kulvert för transporter.   

Det blir totalt 108 000 kvadratmeter fördelat på två huskroppar, en i form av ett I och en i form av ett H. Det är delar av I:et, byggnaden närmast runda huset, som nu nått sin fulla höjd. Bygget har delats upp i två etapper för att sjukhusområdet ska ha ett fungerande kulvertsystem under hela byggtiden och därför är inte hela I:et på topp än. Den del som ska komma ikapp nu är den del som så småningom ska byggas ihop med ”kirurgihuset” och bild och funktion. 

Den södra huskroppen, H:et, som ska bli tio våningar hög når full höjd om cirka ett år.  

Malmö sjukhusområde - Region Skåne (skane.se)