Man kvalar upp ärmen för vaccination.

Dags att kavla upp ärmen!

I mitten av maj startar vaccinering av skåningar mellan 18 och 59 år. Vaccinering av övriga grupper kommer att löpa på parallellt. Region Skåne har också särskilt fokus på att nå de människor som tillhör socialt utsatta grupper med vaccinerbjudande.

– Skåningar, det är dags att kavla upp ärmen! säger Alf Jönsson, regiondirektör.
Den 17 maj startar vaccinering mot covid-19 för de som är 18 till 59 år i Skåne, vilket är tidigare än planerat.
– Det är möjligt tack vare nya vaccinleveranser. Men också genom nya arbetssätt och metoder. Nya sprutor gör att vi kan få ut den sista lilla droppen i varje flaska. Det gör stor skillnad när man hanterar 100 000 vaccindoser, säger Alf Jönsson.

Ett antal vaccinationsställen startar den 17 maj och fler kommer läggas till efterhand vilket innebär att samtliga vaccinationsställen kommer vara igång vecka 23. Bokningen kommer man att kunna göra via 1177.se.

– När vi nu går vidare med sista fasen börjar vi att erbjuda vaccinering till de som är 50 år och äldre. Det innebär att vi kommer vaccinera samtliga prioriteringsgrupper parallellt. Och vi kommer att vaccinera överallt och med allt vaccin vi har. Så när det är din tur så uppmanar jag dig att ta din chans och vaccinera dig, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Vaccinering av socialt utsatta

Tillsammans med andra samhällsaktörer kommer Region Skåne arbeta aktivt för att erbjuda vaccinering till människor i socialt utsatta grupper. Det handlar bland annat om människor som lever i akut hemlöshet, personer med psykiska funktionsnedsättningar och de som är inskrivna i sprutbytesprogrammet.
– Vi kommer också att få hjälp med en direktuppsökande vaccinationsverksamhet av aktörer som normalt har direktkontakt med dessa grupper. Till exempel vårdcentraler, psykiatrin, sprututbytet, Skåne stadsmission och Kriminalvården. Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för människor att vaccinera sig, säger Maria Landgren.

Under vecka 20 påbörjar Skåne Stadsmission vaccination av Skånes cirka 2500 akut hemlösa. Vaccinationen kommer att ske i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
De cirka 1000 patienter som är inskrivna i sprutbytesprogrammet, kommer att erbjudas vaccin i samband med sprutbyte, med start vecka 20.
Psykiatrin kommer att erbjuda vissa patienter vaccination från och med vecka 20. Vaccinationerna kommer att ske dels på mottagning, dels i hemmet.