Människor på gågatan i Malmö i sommarväder

Covidfallen fortsätter långsamt nedåt i Skåne

Antalet fall av covid-19 fortsätter att minska i Skåne, om än i något långsammare takt än föregående vecka. Samtidigt fortsätter Region Skåne arbetet med att få fler att vaccinera sig.

Minskningen sker i alla åldrar, utom i grupperna 40-49 år och 80 plus där det ökat något. Provtagningen fortsätter att minska och andelen positiva i egenprovtagningen ligger på 2,5 procent. Även inom sjukvården går utvecklingen åt rätt håll med få nyinlagda och få covidfall bland personalen.

– Nu hoppas vi att denna utveckling håller i sig och att vi inte drabbas av bakslag, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Förra veckan togs de allmänna restriktionerna bort och sedan dessa har det kommit rapporter om att människor åter börjat samlas i stora grupper. Om detta kommer att ge upphov till ökad smittspridning är ännu för tidigt att säga. Men Eva Melander påminner om att det fortfarande är viktigt att undvika trängsel och bete sig på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

– Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning. Det gäller fortfarande att stanna hemma när man är sjuk, provta sig vid symtom och att tvätta händerna. Och det gäller även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Vaccination på olika platser i Skåne

Region Skåne fortsätter att erbjuda vaccination på olika platser i Skåne. Via mobila vaccinationsteam erbjuds vaccination utan förbokning.

– För att få fler att vaccinera sig behöver vi göra det enkelt. Därför ser vi till att söka upp skåningarna där de finns, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Här kommer man att kunna vaccinera sig  

Region Skåne använder nu enbart sprutor med stickskydd

Region Skåne har slutat använda sjudos-sprutor utan stickskydd vid covid-vaccination. Dessa sprutor användes tidigare för att kunna få ut en extra dos vaccin ur förpackningarna och då inget alternativ med stickskydd fanns tillgängligt. Då sprutor utan stickskydd kan medföra en risk för vårdpersonalen har Arbetsmiljöverket uppmanat Region Skåne att sluta använda dem. Region Skåne har nu lyckats köpa in sjudos-sprutor med inbyggt stickskydd som kommer att användas i fortsättningen.