Brister upptäckta i andningshjälpmedel och hemrespiratorer från Philips

Tillverkaren Philips har upptäckt vissa säkerhetsbrister i sina andningshjälpmedel och hemrespiratorer. Cirka 17 000 patienter i Region Skåne berörs och kommer kontaktas för råd kring fortsatt användning.

Det är i vissa av tillverkaren Philips hjälpmedel för personer med andningssvårigheter och sömnapné som det upptäckts att det ljudisolerande material som används i hjälpmedlen kan riskera att brytas ned med tiden och att små partiklar sedan kan andas in av patienten. Det kan medföra att patienten riskerar att få huvudvärk, svullnad i luftvägarna och lokal irritation.

Berörda patienter kontaktas

- Högsta prioritet är att patienterna får rätt information och därför kommer det att skickas ett informationsbrev till alla berörda i Region Skåne. Det finns inte i dagsläget några rapporter om allvarliga biverkningar men det är viktigt att patienterna känner sig trygga och har rätt information, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne.

Hjälpmedlen som berörs är varianter av CPAP-, BiLevel och hemrespiratorer som används för behandling av sömnapné och andningssvikt. Cirka 17 000 skånska patienter använder hjälpmedel som berörs i dagsläget. Det gäller patienter inom både öppen- och slutenvård.

Inga allvarliga biverkningar

Det finns i dagsläget inga rapporterade fall av biverkningar från svenska patienter till Svenska läkemedelsverket, och patienter med en välfungerande CPAP- eller hemrespiratorbehandling rekommenderas fortsätta med den då fördelarna med behandlingen överväger riskerna.

- Vi avråder, efter inrådan från nationella och regionala experter, från att någon avbryter sin behandling utan att rådgöra med den mottagning som skrivit ut hjälpmedlet. Det finns inga allvarliga biverkningar rapporterade i Sverige och det kan vara farligare att sluta använda hjälpmedlet än att tillfälligt fortsätta att använda det. Den som tvekar om att fortsätta eller ta en paus i behandlingen bör kontakta sin förskrivande mottagning för dialog, säger Bengt Midgren, läkare, Skånes universitetssjukvård.

Region Skåne kommer att kontakta berörda patienter de närmaste veckorna per brev med ytterligare information. Ytterligare frågor besvaras av den sömn- respektive respiratormottagning som skrivit ut hjälpmedlet.

Ansvar för olika åtgärder

Tillverkaren Philips ansvarar för att ersätta, uppgradera och reparera befintliga maskiner. Arbetet har påbörjats och Region Skåne kommer att ombesörja registrering av alla berörda utrustningar till tillverkaren och programmet för korrigerande åtgärder.

Om någon patient på egen hand köpt CPAP från leverantören och äger sin utrustning behöver hen själv registrera sin enhet till Philips utbytesprogram.