Två flickor som sitter vid varsin skolbänk.

Barn 12-15 år vaccineras på skolorna

Den 11 oktober startar vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år i Skåne. Planeringen pågår för fullt men klart är att vaccinationerna mot covid-19 kommer att göras på skolorna.

– Vi eftersträvar en hög och jämn vaccinationstäckning i den här gruppen och då vet vi att skolorna är det bästa stället att genomföra det. Vi vill så långt som möjligt använda skolornas befintliga rutiner för barnvaccinationer, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Sex veckor emellan

Barnen måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället och yngre barn kommer att erbjudas vaccination efter hand som de fyller 12. Dos två kommer även i den här gruppen att ges sex veckor efter den första.

Det blir vårdcentralerna som vaccinerar på skolorna och just nu pågår ett intensivt planeringsarbete. Gruppen 12-15 år omfattar för närvarande cirka 67 000 barn i Skåne.