Entrén på Ängelholms sjukhus

Åtgärder vidtagna vid utbrott i Ängelholm

Ett 20-tal anställda och drygt 15 patienter på en medicinavdelning vid Ängelholms sjukhus har smittats av covid-19. Avdelningen har intagningsstopp sedan 8 februari och samarbetar tätt med vårdhygien och smittskydd i Region Skåne.

– Så fort de fick kännedom om första fallet kontaktade de oss och har sedan dess vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att begränsa smittan. Alla som har exponerats för smitta, såväl patienter som personal, har provtagits, säger Kristina Trell, chef för vårdhygien i Region Skåne.

Att utbrottet trots det har blivit så omfattande beror enligt Kristina Trell troligen på att det redan hade skett en stor smittspridning när första fallet upptäcktes.

Prover på typning

Alla prover som tagits i samband med utbrottet har nu skickats för så kallad typning. Detta för att ta reda på om det eventuellt rör sig om den muterade virusvarianten.

– Det är fortfarande oklart kring hur smittan kommit in men smittspårningen ger misstankar om att det skett via personal som inte haft några symtom. Hittills har vi inte sett någon ytterligare spridning inom sjukhuset, säger Richard Frobell, sjukhuschef i Ängelholm.

Hot är inte acceptabelt

Bristen på vaccin gör att personer som är angelägna om att bli vaccinerade kontaktar hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns också människor som på olika sätt försöker komma förbi vaccinationskön. Några direkta hot har ännu inte identifierats i Region Skåne.

– Jag vill understryka att påtryckningar eller hot aldrig är acceptabelt och är något vi tar på största allvar. Om det uppstår konkreta hot kommer de polisanmälas. Medarbetare som känner obehag eller oro måste alltid prata med sin närmaste chef för att få stöd, säger regiondirektör Alf Jönsson.