Ett par händer som tvättas i handsprit

Antalet covid-19 fall fortsätter att minska

Antalet positiva fall i Skåne fortsätter neråt och under förra veckan registrerades 350 fall, den lägsta veckosiffran sedan mitten av juli.

Förra veckans nedgång var 16,7 procent eller 70 fall sedan veckan innan och det innebär att minskningstakten bromsat in något jämfört med de senaste veckorna.

– Antalet personer som konstateras med covid-19 minskar i åldersgrupperna 0-9 år och 20-59 år. Flest fall upptäcks bland de som är 10-19 år och ökningen i denna grupp är störst i åldern mellan 10-14 år. Tyvärr har vi en liten ökning av fallen bland de som är äldre än 60 år. Men det rör sig om ett litet antal personer eftersom det totalt sett är få smittade bland äldre, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Provtagningen ligger stilla

I stort sett provtog sig lika många i egenprovtagningen under förra veckan som veckan innan, cirka 10 000 personer.  Andelen positiva fall i egenprovtagningen ökade marginellt från 2,5 procent till 2,7 procent.

– Antalet patienter som vårdas för covid-19 ligger kvar på en låg nivå även om det ökat något under den senaste veckan. Vid smittutredningar kring positiva fall inom kommunal vård- och omsorg de senaste veckorna har det visat sig att smittan tyvärr i flera fall spridit sig vidare till andra, både boende och personal, säger Eva Melander.

Fortsätt följa rekommendationerna

Detta visar att det är viktigt att man inom både sjukvården och kommunal vård- och omsorg fortsätter att följa rekommendationer och rutiner för att förhindra smittspridning.

– Men vi kan alla dra vårt strå till stacken genom att fortsätta stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.