Bild från presskonferensen 10 februari.

Allt är klart – nu fattas bara det utlovade vaccinet

Region Skåne har material, personal och mycket hög kapacitet för att snabbt och säkert vaccinera skåningarna. Det som saknas är vaccinleveranser, vilket betyder att det dröjer innan vaccineringen av allmänheten kan starta.

Region Skåne har i snabb takt byggt upp en robust organisation för att snabbt och säkert vaccinera alla skåningarna. Förutom vårdcentraler och sjukhus som redan i dag vaccinerar riskgrupper och personal finns nu också ett avtal med 17 externa leverantörer för att kunna vaccinera den breda allmänheten så snabbt som möjligt och därmed också avlasta vården.

– Vi har 17 externa vaccinatörer på 150 platser, som tillsammans med våra 170 vårdcentraler och tio sjukhus, står redo att vaccinera i alla de 33 skånska kommunerna, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Färre doser än utlovat

Men för närvarande råder vaccinbrist i landet vilket innebär att vaccineringen av den breda allmänheten dröjer. I februari har Region Skåne fått 300 000 doser färre än utlovat.

– Med de två doser som behövs per vuxen person, det vill säga cirka 2 miljoner doser, hade vi från vaccinstarten den 27 december för sju veckor sedan, kunnat vara färdiga med vaccinationerna i slutet av maj. Om det bara funnits vaccin, säger Alf Jönsson.

Är redo att vaccinera

För Region Skåne har material, personal och mycket hög kapacitet att vaccinera alla skåningarna.

– Dröjsmålet beror inte på Region Skåne eller någon annan region. Det beror på att läkemedelsbolagen inte har förmåga att leverera. Vi har kapacitet att ge över 140 000 doser i veckan till 1,4 miljoner skåningar, säger Alf Jönsson.

Osäkra leveranser

I princip alla vaccinleverantörer har skurit ned sina leveransprognoser eller förskjutit dem i tid. Förra veckan kom besked från Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin inte rekommenderas att ges till personer över 65 år. Även det påverkar Region Skånes planering framåt. Tidplanen bygger på prognoser från Folkhälsomyndigheten, beroende på leveranser in till Sverige. Leveransbesked till Skåne sträcker sig enbart några veckor framåt i tiden.

– Någon gång i mitten av mars räknar vi med att vi kan börja vaccinera 65 år och äldre. Primärvården börjar då med de allra äldsta, eftersom ålder fortfarande är den största riskfaktorn, och går sedan successivt nedåt, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Lättar efter mars

I månadsskiftet april/maj beräknas alla skåningar över 65 år att ha fått sin första dos och hela gruppen bedöms kunna vara färdigvaccinerad i början av juni.

– Det stora problemet för oss är att det är så kärvt med vaccinleveranser, framför allt i februari och mars. Sedan lättar det förhoppningsvis. Då räknar vi också med att ytterligare två vaccin blir godkända i Sverige, säger Per Hagstam.

Så fördelas vaccinet mot covid-19

Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning, enligt fyra faser:

Fas 1

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2

 • Personer 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3

 • Personer i åldern 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4

 • Personer i åldern 18-59 år.