Bild med text i - "lägesuppdatering vecka 10"

”Alldeles för tidigt att slappna av”

Hög provtagning, något färre positiva fall, endast enstaka covidsjuka på äldreboenden och minskad belastning på sjukvården. Det går åt rätt håll i Skåne, även om det går långsamt. Men fortfarande smittas uppåt 370 skåningar varje dag.

– I Skåne upplever vi nu en lätt positiv utveckling. Men trots detta något gynnsammare läge är det alldeles för tidigt att slappna av. Det finns en samhällsspridning och cirka 370 skåningar testar positivt varje dag, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

­– Därför måste alla fortsatta att vara försiktiga och följa gällande råd och restriktioner tills att en stor del av befolkningen blivit vaccinerade.

Så här sammanfattar Eva Melander den här veckan:

  • Provtagningen är fortsatt hög i Region Skåne och det finns god kapacitet för testning. Antalet konstaterade fall totalt minskade något under vecka 9 jämfört med vecka 8.
  • Minskningen av nya fall har bromsat in. För några veckor sedan blev fallen snabbt färre men nu minskar det i betydligt långsammare tempo. Skåne befinner sig i stället på en svagt nedåtsluttande platå sedan en dryg månad tillbaka. Antalet fall per dag minskar något och i dagsläget är genomsnittet 370.
  • Glädjande att antalet fall bland de äldre fortsätter att vara lågt. På kommunernas särskilda boenden upptäcks få nya fall. Och där det upptäcks nya fall handlar det om enstaka begränsade smittspridningar. Detta kan vara en början av att man ser en vaccineffekt bland de allra äldsta.
  • Belastningen på sjukvården i Skåne har minskat något. Det är positivt att antalet vårdade för covid-19-fall blir färre både på vårdavdelningar och i intensivvården. Men denna minskning går mycket långsamt även om den pågått sedan några veckor tillbaka.