Bildcollage med sjuksköterska, testkit och person som får spruta

Allas ansvar att minska smittspridningen när restriktionerna lättar

Antalet fall av covid-19 fortsätter att sjunka i Skåne. Men det är fortsatt viktigt att alla hjälps åt att hålla smittspridningen nere. Och fler behöver vaccinera sig.

Antalet fall minskade förra veckan med 37 procent jämfört med veckan innan och andelen positiva fall i egenprovtagningen är nu nere på drygt två procent. Minskningen syns i alla åldersgrupper, utom bland de allra yngsta. Minskningen syns i hela Skåne. Antalet nyinlagda med covid-19 i vården är få och det förekommer endast enstaka fall av smittspridning inom vård och omsorg.

– Det är en positiv utveckling och nu är det upp till oss alla om vi ska kunna hålla i den, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

I morgon, onsdag upphör flertalet restriktioner i Sverige. Men det innebär inte att allt blir som före covidpandemin.

– Vi får räkna med att den här sjukdomen kommer att finnas i samhället under en överskådlig tid och att vi måste lära oss leva med den. Det är även i fortsättningen viktigt att stanna hemma när man är sjuk, att provta sig vid symtom, tvätta händerna ofta och att undvika trängsel, säger Eva Melander.

Alla som får symtom som skulle kunna vara covid-19 ska provta sig, även den som är vaccinerad. Det enda undantaget från att provta sig vid symtom är om man har haft covid-19 det senaste halvåret. Alla är också skyldiga att delta i smittspårning om man haft nära kontakt med en person med covid-19 i samhället eller i vården.

För den som är ovaccinerad gäller dessutom fortsatt att hålla avstånd till andra människor och att visa särskild försiktighet vid kontakt med personer i riskgrupper och med personer 70 år och äldre.

Sjukvården anpassar reglerna för säkra besök

Samtidigt som samhällets restriktioner lättar kommer även sjukvården att stegvis anpassa sina regler för säkra besök. Besök är tillåtna, men det är fortsatt viktigt att besöket sker på ett smittsäkert sätt. Det är upp till varje verksamhet att planera för att undvika trängsel och värdera hur många besökare man kan ta emot.

– De flesta av rutinerna finns kvar för att skydda alla som vistas i vården mot smitta, säger Eva Melander.

Besökare behöver inte använda munskydd vid vistelse i vårdlokaler.

Sjunkande vaccinationstakt i Skåne

Nästan 20 procent av alla vuxna skåningar är fortfarande ovaccinerade. Antalet personer som vaccinerades med sin första dos sjönk dock betydligt förra veckan.

– Att vaccinationstakten nu sjunker är bekymmersamt. Fler behöver vaccinera sig för att vi ska hejda nya vågor av smittspridning och därmed fortsatt kunna öppna upp samhället och återgå till en mer normal vardag, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne

Region Skåne fortsätter nu sin uppsökande verksamhet för att nå fler med erbjudande om vaccin. Den här veckan kommer mobila vaccinationsteam att besöka Lunds universitet vid flera tillfällen och även på Gamlegården centrum i Kristianstad. Teamet finns även på plats under Kulturnatten i Lund.