Svar om vaccin mot covid-19

"Alla våra vaccin ger gott skydd mot covid-19"

Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare svarar på frågor om vaccineringen kring covid-19. Varför kan jag inte välja vaccin och hur bra skyddar de? är några av frågorna.

Hur bra skyddar vaccinerna mot att drabbas av allvarlig covid-19?

– Alla de tre vaccinen vi använder nu ger ett högt skydd mot att få svår covid-19. Det ligger uppemot 85 procent för alla tre vaccinerna, alltså Astras, Modernas och Pfizers vaccin, säger Per Hagstam.

Varför kan jag själv inte välja vaccin?

– Vi har fortfarande en begränsad mängd vaccin. Det är viktigt att alla blir vaccinerade så fort som möjligt. Framförallt riskgrupperna och de äldre. Om vi helt plockar bort ett vaccin kommer det att ta mycket längre tid att färdigvaccinera till exempel de äldre. Det kommer att kosta liv. Det vet vi, eftersom vi fortfarande har en ganska stor smittspridning. Man måste väga detta mot risken att bli sjuk och allvarligt sjuk i covid-19. Den är mycket högre än riskerna med något av de här vaccinen.

Varför kan inte min vårdcentral berätta för mig vilket vaccin jag kommer att bli erbjuden?

– Man kan inte berätta det med säkerhet, men man kan få besked om vilket vaccin man troligen kommer att få. Att man inte säkert kan säga vilket det blir beror på att leveranserna kan ändras hela tiden. Det kan bli något annat än det man fick besked om först.

Om jag avstår vaccin nu, kan jag få något annat vaccin än Astra senare?

– Man kan alltid boka om sig till en ny tid. Men det finns inga garantier för att det är något annat vaccin då heller. Inte heller då kan man välja.

Tidigare fick de som var över 65 år inte Astra. Sen ändrades det. Varför då?

– Från början hade man inte haft med så många äldre i studierna om Astra. Sedan har man fått mer kunskap om det och då kunde alla tas med. Sen har det blivit diskussion kring en väldigt ovanlig biverkan som framförallt drabbat yngre personer. Den är väldigt ovanlig. Men man ser att det är säkert att använda Astra för dem som är över 65.

En del som är över 65 menar då att man får ett sämre vaccin.

– Så är det inte vad gäller skyddseffekt. Det är ett alldeles utmärkt vaccin.

Skyddar alla vaccin som erbjuds lika bra?

– Det viktiga skyddet är det som skyddar oss mot svår sjukdom och räddar liv. Där är de jämförbara.

Kommer min vårdcentral veta om jag är i en riskgrupp?

– Ja, det kommer man i de allra flesta fall att veta. Vårdcentralerna håller just nu på att identifiera de riskgrupper man har listade, alltså de under 60 år, och ska tillse att de blir kallade för vaccination. Sedan kommer en del riskgrupper att bli kallade till sjukhusen. Men de allra flesta riskpatienterna kommer att kunna identifieras den vägen.

Kan man garantera att alla i de olika riskgrupperna kommer att kunna identifieras?

– Nej, de här riskgruppsdefinitionerna är ganska vida. Det finns en del som kanske inte haft så mycket kontakt med sin vårdcentral. Man kanske har en väldigt lindrig astma eller något liknande som inte krävt regelbunden kontakt. Då är det inte säkert att man kommer att bli kallad eller att man får besked från sin vårdcentratal. Men inom några veckor kommer de olika faserna att ligga så nära varandra så ganska snart, om man inte blir kallad, så kommer man att kunna boka tid själv när vi öppnar upp de bredare vaccination. Då kommer man att kunna boka antingen på sin vårdcentral eller på någon av de andra vaccinationsenheterna som kommer att finnas.

Kommer man att bli kallad i fas 4?

– Nej, det kommer man inte att bli. I Region Skåne har vi träffat avtal med ett antal olika vaccinenheter eller vaccinationsfirmor som står för det. Där kommer det att vara öppet att boka för den breda allmänheter. Det kommer att ske i en viss åldersordning först. Sannolikt kommer man att börja med de över 50, att de kan boka sig i första skedet. Sen släpper man på för resten.

Det verkar som att en dos vaccin ger ganska bra dos. Kan man nöja sig med en dos?

– Nej, det bör man inte göra. Det är bra att vaccinet ger ett bra skydd redan efter en dos, men för att få det fulla skyddet som räcker på längre sikt ska man ta två doser. Man ska se till att bli fullvaccinerad.

Hör Per Hagstam svara på fler frågor i filmklippet.