Alla som har en upprättad samordnad individuell plan kan nu läsa den på 1177.se

Från och med första september kan alla som har en upprättad, det vill säga godkänd av alla parter, samordnad individuell plan (SIP) läsa den på 1177.se.

En SIP upprättas när någon behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan. Det är en laglig rättighet och det är region och kommun som har ansvar för att en sådan upprättas. En SIP gör att patienten och hens närstående kan vara med och bestämma om hur vården eller omsorgen ska planeras för att den ska bli så bra som möjligt. I Region Skåne finns det i nuläget cirka 13 000 SIP upprättade.

– Det är mycket viktigt att var och en kan se vad som står i deras SIP. Inte minst för att man ska känna sig delaktig och för att se att det inte finns några oklarheter eller missförstånd som uppstått när den upprättats, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Ständig utveckling av e-tjänster

Att SIPar nu görs tillgängliga på 1177.se är en del av den utveckling som hela tiden pågår av e-tjänsterna.

– Detta är en viktig och efterlängtad utveckling som i första skedet innebär en möjlighet att läsa sin SIP och där utvecklingen fortsätter mot att i framtiden ska patienterna även kunna skriva och ändra i den, säger Pia Lundbom.

Trygg vård för den enskilde

– Förbättringen skapar framförallt en trygg vård för den enskilde. Öppenheten gör att patienten, vårdgivare och anhöriga har tillgång till samma information och kan vara delaktiga i de bedömningar som görs. I nästa steg behöver vi utveckla de digitala verktygen för tillfällig vård, såsom ambulanssjukvård. De behöver ha snabb tillgång till helheten i journalen även om patienten inte kan medverka, säger Anna Mannfalk (M), regionråd.

Alla som får en ny SIP upprättad kommer att få ett meddelande till sin inkorg på 1177.se som finns tillgänglig i 1177 Vårdguidens tjänster. Alla redan skapade SIPar kan nås under rubriken ”Övriga Tjänster” på 1177.se

Samordnad individuell plan - SIP - 1177 Vårdguiden