7 av 10 erbjuds vaccin enligt plan

Folkhälsomyndighetens nuvarande leveransplaner för vaccin mot covid-19 påverkar vaccinationstakten i Region Skåne. Framför allt under februari och mars är tillgången fortsatt starkt begränsad.

– 70 procent av skåningarna kommer att kunna ha erbjudits en första vaccindos före sista juni. Däremot ser vi problem att uppnå det nationella målet om att en lika stor andel också ska vara färdigvaccinerade med två doser då, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Så fort de stora vaccinleveranserna kommer har Region Skåne material, personal och kapacitet för att snabbt och säkert börja vaccinera allmänheten. Det vill säga uppåt 140 00 skåningar varje vecka, personer mellan 18 och 64 år. Därutöver finns de vårdcentraler och sjukhus som idag vaccinerar de allra äldsta och viss vårdpersonal.