Viktigt att testa sig om man har covid-symtom

Den senaste veckan har vi sett en viss ökande trend i antal rapporterade fall i Skåne.

Det kan vara en effekt av ökad smittspårning men kan också vara uttryck för att befolkningen slappnat av i följsamheten till rådet om att hålla avstånd och begränsa sina sociala kontakter.

– Tyvärr har vi sett nya fall på flera äldreboenden runt om i Skåne förra veckan. Det rör sig visserligen inte om så många personer, men det är ändå en oroande utveckling om smittan åter kommer in på äldreboenden. Det kan vara ett uttryck för att vi åter har en ökande smittspridning i samhället, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Därför uppmanar han alla som känner av symtom på covid-19 att virustesta sig, och att fortsätta stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Symtom på covid-19 kan vara till exempel snuva, ont i halsen, feber, hosta, andningsbesvär och plötsligt lukt- och smakbortfall.

– Vi har kapaciteten att testa alla som känner sig sjuka, antingen genom en egenprovtagning som kan beställas på 1177.se, eller genom särskilda provtagningsstationer på sjukhusen om man är anställd inom Region Skåne eller den kommunala omsorgen.

Alla som konstateras ha en pågående covid-19 infektion kontaktas av Region Skånes smittspårare för att tidigt kunna vidta åtgärder och bryta smittkedjor.

Sjukhusvården präglas av få inlagda med konstaterad covid-19. Den senaste veckan har det som mest varit tre patienter med konstaterad covid-19 i intensivvård och nio patienter på vanlig vårdavdelning.

– Förutom att testa sig så fort man känner av symtom på covid-19 ska man fortsatt följa myndigheternas rekommendationer om att stanna hemma när man uppvisar minsta symtom, tvätta händerna ofta och nysa och hosta i armvecket. Det är enkla riktlinjer som alla känner till vid det här laget.

Provtagning för covid-19

Aktuella siffror

Lägesbild covid-19 i Skåne finns aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
    Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter