Vårdpersonal som har skyddsutrustning på sig

Vårdpersonalens arbetssituation är tema på patientsäkerhetsdagen

Att patientsäkerhet och vårdpersonalens säkerhet går hand i hand har blivit tydligt under pandemin. Det är också temat för årets upplaga av internationella patientsäkerhetsdagen som infaller i dag, den 17 september.

En god och säker arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för att vården ska kunna upprätthålla patientsäkerheten. Därför är årets tema för Patientsäkerhetsdagen ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. Det är valt av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

– WHO-kampanjens långsiktiga mål är att ingen ska skadas i vården. Många kan bidra till detta, både i det enskilda mötet mellan vårdpersonal och patient eller närstående. Ingen fråga är för liten när det gäller patientsäkerheten. Små förändringar kan göra stor skillnad, säger Ann Svensson, regional chefsjuksköterska i Skåne.

För Vårdhygien, som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning, är kopplingen patientsäkerhet och personalsäkerhet självklar. Men under pandemin har fler blivit medvetna om detta.

– Det har nu blivit tydligt för alla hur viktigt det är att upprätthålla vårdhygieniska rutiner och använda skyddsutrustning på rätt sätt. Jag tycker mig se att medveten om det här har ökat och det är något som ökar säkerheten i vården generellt, både för patienter och för vårdpersonal, säger Kristina Trell, enhetschef på Vårdhygien i Skåne.

Fakta/Internationella patientsäkerhetsdagen

Den internationella patientsäkerhetsdagen infaller den 17 september. Den har initierats av världshälsoorganisationen WHO och syftet är att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Det är andra gången som den internationella patientsäkerhetsdagen hålls och året tema är "Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten.”

Det är med anledning av covid-19 som WHO valt att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som pandemin inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.

– Att hälso- och sjukvårdspersonalen har goda och säkra arbetsförhållanden är centralt för patienternas säkerhet, säger Olivia Wigzell generaldirektör för Socialstyrelsens som deltar i kampanjen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter