Självtest för covid-19

Uteblivna provsvar vid självtest

Region Skåne har i nuläget en kapacitet på 17 500 självtester per vecka. Nästan alla dessa prover analyseras utan problem men nu har det visat sig att många som hämtat ut ett självtest den 15 september inte fått något svar.

Problemet gäller enbart personer som inte fått något provsvar. Alla som har fått ett provsvar har fått ett tillförlitligt svar.

– Totalt rör det sig om cirka 700 uteblivna provsvar. Det betyder att de berörda personerna inte fått något provsvar via 1177.se. Naturligtvis är det djupt olyckligt och vi har löpande kontakt med de ansvariga externa leverantörerna som utreder vad som gått fel för att kunna vidta åtgärder för att undvika att det händer igen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skåne har väldigt snabbt byggt upp en omfattande testkapacitet genom externa leverantörer, vilket i nuläget innebär att 17 500 självtester kan göras och analyseras varje vecka.

– Vi har på oerhört kort tid byggt upp en väldigt stor helt ny verksamhet med en komplicerad hantering som vanligtvis fungerar bra. Vi har ökat kapaciteten med omkring 75 procent på tre veckor. I dagsläget är bokningsläget gott och det finns tid för att få ett självtest för den som har symtom inom 1-2 dagar runt om i Skåne säger Mattias Waldeck.

Boka ett nytt prov efter tre dagar

Normalt tar ett provsvar 1-3 dagar. Rekommendationen är att har man inte något svar efter tre dagar ska man beställa ett nytt självtest. Man ska även anmäla på supporten för e-tjänster på 1177.se om man inte fått något svar på sitt inlämnade självtest efter tre dagar.

– Naturligtvis kan det hända att enstaka prov inte går att analysera eller koppla till någon person. Oftast beror det på den mänskliga faktorn. Men den här händelsen är unik och vi diskuterar nu med våra leverantörer för att göra processen ännu säkrare. Totalt har över 60 000 analyser gjorts sedan starten 3 juli och det visar hur viktig självtestningen är, säger Mattias Waldeck.

Allt om självtestning finns att läsa på 1177.se där man också beställer självtest om man har symtom. Om man av någon anledning inte kan beställa med e-legitimation, vilket krävs för att kunna hämta ut ett prov på apotek eller beställa tid på en provtagningsplats, ska man kontakta sin vårdcentral.

Fakta om självtester

Folkhälsomyndigheten hjälper regionerna med självtester genom ett nationellt erbjudande och har skrivit avtal med olika parter. De har en aktör som samordnar logistik (Infosolution) och olika samverkansparter. Alla bokningar av självtester görs på 1177.se via en e-tjänst. De samverkansparter Region Skåne fått tilldelade är Apoteket AB för utlämning av självtester, Samtrans/Nobina för provtagningsplatser för bilar och labbet Dynamic Code i Linköping.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter