Testa vid minsta symtom

Lite snuva och kli i halsen. Ibland märks covid-19 knappt alls. Därför är det viktigt att testa sig vid minsta symtom.

Det kliar ju bara lite i halsen

Allt fler smittade upptäcks tack vare de utökade möjligheterna till testning men också via en omfattande smittspårning.

– Vi är väldigt glada över den ökade möjligheten till provtagning, framförallt via egenprovtagning. Det är viktigt det finns möjlighet att testa sig för att vi ska kunna förebygga vidare smittspridning, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Ökat antal smittade

Antalet smittade i Skåne har sakta men säkert stigit sedan midsommar. Men om de som smittades i början av pandemin främst var äldre, är det nu åldersgruppen 19-49 år som nu står för ökningen.

Majoriteten av alla fall i Skåne är fortfarande smittade inom Sverige men det visar sig också att flera har blivit smittade efter att ha rest i Europa.

– Om man har varit ute och rest är det väldigt viktigt att provta sig vid minsta symtom. Den här smittan finns i alla länder. När man reser är det viktigt att man tänker på att bete sig som man ska göra i Sverige, det vill säga hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Smittspårning

Den smittspårningsenhet som nu har byggts upp i Skåne är också en viktig del i arbetet med att stoppa smittan. Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat.

Enligt Eva Melander är det här ett sätt att effektivisera och öka på tempot i smittspårningen. Det är viktigt för att förebygga ny smittspridning men ger också en möjlighet upptäcka varifrån smittan kommer.

Fortsätt bekämpa covid-19

Hon påminner än en gång om vikten av att hålla i och fortsätta bekämpa covid-19.

– Jag förstår att många är trötta på covid-19. Men vi har smittan i det svenska samhället, och det finns utomlands. Oavsett var man rör sig finns det en risk att bli smittad och att smitta andra. Därför är det viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, att stanna hemma om man blir sjuk och provta sig vid minsta symtom. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter