Snabbtest nytt verktyg mot covid-19 i Skåne

Region Skåne bygger kraftfullt ut testkapaciteten för covid-19 med snabbtest för att komplettera befintliga testmetoder och de kommer börja användas inom någon vecka.

I dagarna har regionen köpt in 200 000 antigentester, så kallade snabbtest. Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet har under en tid arbetat med att utvärdera testet som kommer kunna användas inom delar av sjukvården. Testet genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal och kan avläsas efter omkring 15 minuter. Skåne blir en av de första regionerna i landet med att använda testet.

− Genom att få igång användningen av snabbtest kan vi korta svarstiderna, vilket är av stort värde för enskilda patienter men också centralt för att kunna frigöra vårdresurser och laboratoriekapacitet. Det gör att vi snabbare kan ge besked om smitta på exempelvis äldreboenden eller när tester behöver göras på vårdcentralen, säger Lars Kristensson, förvaltningschef inom Medicinsk service.

− Antigentesten är en kompletterande och snabb testmetod för att fastställa eventuell smitta. Positiva svar på snabbtestet kommer tillsvidare att kompletteras med ytterligare ett test, som kallas PCR-test, säger Ingvar Eliasson, verksamhetschef på Klinisk mikrobiologi.

Snabbtest – så här går ett antigentest till

Ett antigentest innebär att hälso- och sjukvårdspersonal tar ett prov från den bakre näsväggen med en provtagningspinne. När provet tagits läggs den använda provtagningspinnen i ett provrör med vätska som droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kan man avläsa på testkassetten om provet är positivt eller negativt, enligt ungefär samma princip som ett graviditetstest.

Snabbtesten tillhandahålls av en extern leverantör och har föregåtts av en direktupphandling. I ett första steg levereras 200 000 test.