Skärpta råd måste följas

Det finns ännu ingen tydlig inbromsning av smittspridningen i Skåne. Att de skärpta allmänna råden efterlevs är av avgörande betydelse för att bromsa smittspridningen.

– Min bedömning är att det är mycket sannolikt att vi kommer att behöva göra en förlängning av de skärpta råden. Detta eftersom vi tyvärr ännu inte ser någon tydlig inbromsning av smittspridningen i samhället. Vi ska därför ha en dialog med Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen eftersom de skärpta lokala allmänna råden slutar att gälla den 17 november, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Att uppmaningarna i de skärpta allmänna råden uppmärksammas och efterlevs av många skåningar är av avgörande betydelse för att bromsa smittspridningen.

– Många följer de skärpta allmänna råden och jag vill tacka alla för de uppoffringar som görs. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen i samhället och inte minst i vård och omsorg. Besluten vi fattar idag om hur vi alla kan vara med och minska smittspridningen avgör hur läget kommer att se ut en månad, säger Eva Melander.

Kraftigt ökad testkapacitet

Efterfrågan på självtester för covid-19 är mycket stor i Skåne just nu och det är därför svårt att få en tid för självtest. Region Skåne har nu fått tillgång till ytterligare ett externt laboratorium och nuvarande kapacitet på 17 000 självtester per vecka kommer succesivt att utökas under närmaste veckorna med 5 000 bokningsbara tider. Idag, torsdag, öppnas en ny provtagningsplats för bil i Landskrona och i nästa vecka tillkommer ytterligare flera provtagningsplatser. Totalt genomförs omkring 38 000 PCR-prover den kommande veckan i Skåne. Även snabbtester i form av antigentester som nu införs kommer att öka provtagningskapaciteten i Skåne.

Information om självtester finns på 1177.se

Just nu är det många som ringer till 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om självtester och provsvar. All information om självtester och provsvar finns på 1177.se.

– 1177 Vårdguiden på telefon kan inte svara på dessa frågor och den stora mängden samtal gör att vårdsökande inte kommer fram till telefonrådgivningen eller drabbas av långa väntetider. Vi uppmanar alla att först ta del av den information som finns på webbplatsen 1177.se, säger Sune Svensson, verksamhetschef.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 569
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 16064
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 15
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 119
Totalt antal avlidna med covid-19: 325

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet, dvs de fall som rapporterats in mellan l 00:00 och 24:00 föregående dygn. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 innevarande dag. Fördelningen av patienter mellan sjukhusen presenteras i den fördjupade lägesbilden på webben. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter