Skåne ökar tillgången på självtester

Det är en mycket stor efterfrågan på självtester och Region Skåne ökar nu testkapaciteten med 50 procent. Det är ett resultat av att allt fler testar sig för covid-19. En grupp som uppmanas testa sig är barn och unga.

Sedan Region Skåne har gått ut med uppmaningen att alla som har symtom ska testa sig har det blivit stor efterfrågan på självtester. Det har inneburit att det har blivit väntetid för att kunna hämta ut självtesterna på utlämningsställena.

Region Skåne arbetar nu för att öka testkapaciteten. Redan nästa vecka kommer kapaciteten att öka med 50 procent, från 10 000 test per vecka till 15 000. Mer information om hur detta kommer att fungera i detalj kommer under nästa vecka. Men det rör sig bland annat om drive-in-testning på provtagningsstationer.

Barn och unga med symtom bör testa sig

Även barn och unga bör testas om de uppvisar symtom som kan tyda på covid-19. Men för att unga ska kunna beställa självtest via 1177.se gäller att i förväg kontrollera att man har rätt sorts e-legitimation.

– Vi är medvetna om att vissa ungdomar mellan 13 och 17 år har problem att beställa självtester på 1177.se, på grund av att de inte har rätt e-legitimation, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.

Kontrollera med banken

För att beställa självtest via 1177.se behöver man en e-legitimation. För ungdomar under 18 år har vissa banker en enklare typ av e-legitimation som enbart gäller för bankens egna tjänster. Då måste man i stället skaffa sig en e-legitimation som kallas Freja eID Plus.

– Det är bra att kontrollera med sin bank och försäkra sig om att även ungdomar under 18 år har tillgång till rätt sorts e-legitimation. Det ger dem tillgång till fler e-tjänster och kunna ha en säker kommunikation med vården via 1177.se. Om man blir sjuk kan man då också beställa självtest, säger hon.

Vårdnadshavaren ansvarar

Enligt Smittskydd Skåne är det viktigt att barn från förskoleklass upp till gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och de är tillräckligt friska.

– Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att barnet testas om det uppvisar symptom, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

Man kan kontakta sin vårdcentral om man inte kan skaffa e-legitimation och beställa självtest via 1177.se.

Beställa självtest via 1177.se

  • Testningen av barn sker genom de självtest som beställs via 1177.se och sedan hämtas ut på apotek.
  • För barn under 13 år beställer vårdnadshavaren testet.
  • För barn över 13 år är det barnet själv som beställer testet – vid behov med hjälp av vårdnadshavaren. För att göra det behöver barnet en egen e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus. Vårdnadshavaren bör kontrollera med banken att barnet har ett BankID som fungerar i e-tjänster som inte är bankens egna.
  • Om man skulle få problem och, av någon anledning, inte kunna beställa ett självtest via 1177.se kan man vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp.

Självtest för dig som är sjuk (1177.se)

Gör ditt barns vårdärenden via nätet (1177.se)

Logga in på 1177 för dig som är över 13 år (1177.se)

Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning av barn och unga (folkhalsomyndigheten.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter