Självtester ska bara användas vid sjukdomssymtom

Det är ett fortsatt mycket högt tryck på testningen för covid-19. För att testerna ska räcka till alla som behöver dem är det viktigt att de används på rätt sätt.

Trots att Region Skåne nu fortsätter bygga ut sin testkapacitet är det svårt att hålla jämna steg med den stora efterfrågan.

– Det är bara personer med symtom som kan vara covid-19 som ska beställa ett självtest. Testerna är till för att upptäcka nya fall och kunna sätta in åtgärder för att stoppa smittspridningen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Självtesterna ska däremot inte användas för att få ett friskintyg. Både 1177 på telefon, apotek och vårdcentraler, vittnar nu om att människor hör av sig och vill göra tester efter att arbetsgivare har krävt ett negativt covid-test för att komma tillbaka till jobbet.

– Men man skall inte ta prov för att se om smittan försvunnit. Man ska stanna hemma enligt de instruktioner man får från smittspårare eller tagit del av i smittskyddsblad. Testerna är så känsliga att de kan påvisa viruspartiklar även efter det att man inte längre är smittsam. Man kan alltså hamna i situation där man får positivt covid-test efter att man tillfrisknat från sin infektion om man tar upprepade prov. Testet fyller då ingen funktion och istället blockeras tider för de som snabbt behöver få testa sig på grund av sjukdomssymtom, säger Mattias Waldeck.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 637
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 19896
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 21
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 147
Totalt antal avlidna med covid-19: 350

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter