Regionfullmäktige präglat av pandemin

Under torsdagen hölls regionfullmäktige med ett reducerat antal ledamöter, för att minimera smittorisken i den rådande situationen med covid-19. De 75 ledamöterna fattade bland annat beslut om en till

Beslut i korthet

När regionfullmäktige idag sammanträdde i Rådhus Skåne, Kristianstad, var antalet ledamöter reducerat till 75 stycken. Det är första gången i Region Skånes historia som detta har skett och syftet var att minska risken för spridning av covid-19.

Regionfullmäktige beslutade att i en tilläggsbudget för 2020 satsa 907 miljoner kronor för att mer effektivt kunna hantera effekter av covid-19. I dag vet ingen hur stora konsekvenserna blir för Region Skånes verksamheter på kort och lång sikt och hur hela Skåne kommer att påverkas. Av dessa pengar tilldelas regionstyrelsen 850 miljoner medan regiondirektören får disponera och fördela 50 miljoner i samråd med RMKL (regional medicinsk katastrofledning).

Pengarna kommer från de total 937 miljoner som kommit Region Skåne till del i regeringens tilläggsbudgetar. Utöver satsningar på att minska de ekonomiska effekterna av covid-19 får hälso- och sjukvårdsnämnden 30 miljoner för att kompensera privata vårdgivare för moms på inhyrd personal.

Fullmäktige fattade också beslut om Skånetrafikens nya 7-dagarsbiljett, som har tagits fram i syfte att underlätta för resenärerna i en tid då många inte kan utnyttja den 30-dagarsbiljett de vanligtvis köper.

Under mötet fastställdes även årsredovisningen för 2019.

Regionfullmäktiges ledamöter fick också en genomgång av covid-19-läget av Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter