• Två personer står framför en öppnad bakdörr på en ambulans

    Mattias Ander, ambulanssjuksköterska, och Anna Isaksson, psykiatrisjuksköterska, gör sig redo inför kvällens arbetspass i PAP-enheten.

Region Skånes psykiatriambulans får större upptagningsområde

Snart kan fler patienter få hjälp av Region Skånes psykiatriambulans. Från den första november utökas upptagningsområdet och omfattar då även Lund, Staffanstorp, Lomma och Burlöv.

Enheten för Prehospital Akut Psykiatri (PAP), även kallad psykiatriambulansen, är ett pilotprojekt med målet att utveckla omhändertagandet av patienter med akut psykisk ohälsa. Enheten bemannas av en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska

Utökningen med fyra nya kommuner sker inom ramen för pilotprojektet och det större området hanteras med nuvarande resurser.

– En del i pilotprojektet är att avgöra hur stort område som kan täckas av en enhet. Baserat på antalet uppdrag, såg vi möjligheten att utöka området med ytterligare näraliggande kommuner med hög invånartäthet, säger Sandra Önnheim, projektledare för projektet.

Med det utökade området kommer också nya rutiner. Hittills har de patienter som behövt fortsatt vård på sjukhus körts till Malmö. Patienter inom upptagningsområdet för den psykiatriska akutmottagningen i Lund kommer nu att köras dit.

– Vi är jätteglada över att PAP-projektet utökas till delar av vårt upptagningsområde. Tillsammans har psykiatrisjuksköterskan och ambulanssjuksköterskan möjlighet att göra säkrare bedömningar av patienterna redan innan de kommer till oss, säger Jessica Werne, enhetschef för Akutmottagning vuxenpsykiatri i Lund.

Fakta/ Prehospital Akut Psykiatri

Enheten för Prehospital Akut Psykiatri, PAP, är i drift alla dagar mellan klockan 15.00 och 01.00 och täcker från och med den 1 november kommunerna Malmö, Svedala, Skurup, Vellinge, Trelleborg, Lund, Staffanstorp, Lomma och Burlöv. Uppdragen kommer via 112 och omfattar akuta psykiska tillstånd, exempelvis psykoser eller suicidsituationer avseende patienter i alla åldrar. PAP-teamet har ett ambulansliknande fordon där båren ersatts av stolar för en bättre samtalsmiljö.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter