Region Skåne växlar upp den planerade vården

Tack vare en lägre takt i smittspridningen kan Region Skåne nu börja prioritera den planerade vård som har fått stå tillbaka på grund av covid-19. Den samlade uppskjutna vården blev heller inte så stor som befarat.

– Vi räknar med att vara ikapp under nästa år, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare.

Strax efter skolstarten hade Skåne en topp i smittspridningen, men nu syns en minskning av antalet fall. Det rullande sjudagarsvärdet ligger nu på strax under 30 nya fall per dag, jämfört med 40 till 45 fall för cirka en vecka sedan. Därför kan Region Skåne nu börja välkomna de patienter som fått sina operationer och behandlingar uppskjutna på grund av pandemin.

– Vi har kraftsamlat kring ett nytt hot de senaste månaderna. Nu har vi en annan utmaning som är av längre karaktär – den uppskjutna vården. Utifrån den lägesbild vi befinner oss i nu, bedömer vi situationen som hanterbar och räknar med att vara ikapp under nästa år, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare.

Huvuddelen av operationsverksamheterna är nu tillbaka på normala nivåer. På grund av den låga nivån på smittspridningen har Region Skåne även beslutat att medföljande partner som är symtomfri får vara med vid planerade kejsarsnitt.

Testmöjligheterna byggs ut

Det är fortsatt av största vikt att alla skåningar fortsätter att tänka på de rekommendationer som finns för att hålla nere smittspridningen. Många har hörsammat Region Skånes uppmaning att testa sig för covid-19 vid minsta symtom och det har tidvis varit svårt att få tillgång till självtester.

– Vi ser ett stort engagemang hos invånare, patienter och medarbetare för att minska smittspridningen. Det är mycket glädjande men det ställer också stora krav på oss att skala upp, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Testkapaciteten byggs nu ut med 50 procent, bland annat med hjälp av mobila provtagningsplatser som placeras ut under veckan; två i Malmö, en i Helsingborg, Lund och Kristianstad och snart även i Ystad, Hässleholm och Ängelholm. Det är viktigt att endast den som har symtom testar sig, för att se till att den som verkligen behöver ett test kan få det.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter