Region Skåne får del av statliga tillgänglighetsmedel

Väntetiderna till hälso- och sjukvården fortsätter att minska visar den redovisning som idag görs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

För Region Skånes del minskar väntetid såväl till besök som operation inom den specialiserade sjukvården. Det innebär att Region Skåne tar del av de statliga medel som satsas på förbättrad tillgänglighet i vården.

Vid årets första mätning klarar Region Skåne kraven för nybesök i specialistvården inom 90 dagar, där når Region Skåne i januari 82,6 procent (motsvarande siffra 81,6 procent 2019) och för operation/åtgärd i specialistvården inom 90 dagar 68,7 procent (motsvarande siffra 67,6 procent 2019). Det innebär att Region Skåne får del av de statliga tillgänglighetsmedel som avsatts för en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Däremot når inte Region Skåne målet om tillgänglighet till medicinsk bedömning inom tre dagar i Primärvården, Region Skåne når 70 procent (mål 85 procent). När det gäller målen för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin når Region Skåne målet om behandling, men däremot inte mål om första besök och fördjupad utredning.

– Det är ett intensivt arbete på alla nivåer och medarbetarnas engagemang som gett resultat vilket innebär att vi kan erbjuda en bättre tillgänglighet. Det innebär att vi för årets första månad också når kraven för statlig ersättning inom flera områden. Vi har stort fokus på att fortsätta förbättra tillgängligheten till den skånska vården, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Skåne.

Fakta: Överenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020 som omfattar totalt 2 906 miljoner kronor.

Den största delen av medlen betalas ut utifrån prestationskrav för kortare väntetider. Prestationskraven baseras på regionernas väntetider inom sju områden:

  • Medicinsk bedömning i primärvården
  • Första besök inom den specialiserade vården
  • Operation/åtgärd inom den specialiserade vården
  • Återbesök inom den specialiserade vården
  • Första besök inom barn- och ungdomspsykiatri
  • Fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri
  • Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Uppföljningen görs månadsvis från januari till november 2020. Området ”återbesök inom den specialiserade vården” mäts dock först från och med juli.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter