Närbild i labboratoriemiljö där en hand håller upp ett blodprov

Region Skåne erbjuder nu antikroppstester för covid-19

Nu kan personer över 18 år och folkbokförda i Skåne boka tid för antikroppstest som kan visa tecken på genomgången covid-19-sjukdom. Länkar till tidbokning finns på 1177.se och provtagningen inleds måndagen den 10 augusti.

Det är glädjande att vi kan erbjuda alla vuxna skåningar ett antikroppstest. Jag förstår att det är många som vill veta om de har antikroppar för covid-19, med den utökade antikroppstestningen kan fler skåningar samt sjukvården få en tydligare bild över läget i Skåne. Region Skåne tar covid-19-pandemin på största allvar och kommer därför att erbjuda tester brett för antikroppar bland den skånska befolkningen, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är oerhört bra att vi nu är klara med upphandlingen, en bred antikroppstestning genom fler aktörer avlastar Region Skånes personal inom hälso- och sjukvården. Nu behöver vi lägga all kraft på att skifta fokus för att åter öka tillgängligheten till vården, som tyvärr försämrats på grund av rådande pandemi, säger Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Provtagning kan endast ske efter tidbokning. Egenavgiften för provet är 200 kronor. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

– Provtagning sker genom ett blodprov i armen, ett så kallat venöst prov, och påvisar antikroppar mot SARS-CoV-2 som är viruset som orsakar covid-19. För att antikroppar ska ha hunnit bildas, måste den som provtas ha varit symptomfri i minst 14 dagar, säger Lena Luts, medicinsk rådgivare, Region Skåne.

Inledningsvis sker provtagningen på åtta orter i Skåne: Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg, Helsingborg, Klippan, Kristianstad och Ystad.

Den som bokar tid ska:

  • ha haft symtom tidigare i år som kan stämma med covid-19
  • vid provtagningen ha varit symptomfri i minst 14 dagar
  • vara folkbokförd i Region Skåne
  • vara minst 18 år gammal.

All information, samt länkar till tidbokningen, finns på 1177.se.

Testkapaciteten byggs ut

Beroende på hur stort intresset är, kan det inledningsvis vara brist på lediga tider för provtagning. Kapaciteten kommer att byggas upp under de närmaste veckorna, med fler bokningsbara tider på fler orter. Fullt utbyggd bedöms kapaciteten vara tillräcklig för att alla som vill och som uppfyller kriterierna ska kunna testa sig.

Region Skåne har upphandlat provtagningen från sex olika leverantörer som ansvarar för provtagning, analys och provsvar. Den ordinarie provtagnings- och laboratorieverksamheten inom vården påverkas inte av dessa antikroppstester.

De leverantörer som Region Skåne slutit avtal med angående antikroppstestning är: Vingåkers Vårdcentral AB (Doktor.se), Digital Medical Supply Sweden AB (KRY), Vaccina AB, Capio Go AB, Doktor24 Healthcare AB och Werlabs AB.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter