Närbild på sjukhuspersonal håller i ett blodprov och i bakgrunden en persons arm

Region Skåne erbjuder män regelbunden testning för prostatacancer

Region Skåne erbjuder män bosatta i Skåne att testa sig för prostatacancer genom ett PSA-test.

I juni 2018 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att införa regelbunden prostatacancertestning i Skåne och att ett regionalt prostatacancercentrum ska etableras.

Regelbunden prostatacancertestning ger möjlighet att på ett kontrollerat sätt erbjuda männen en testning för att tidigt upptäcka prostatacancer.

Män 50 till 74 år kommer stegvis erbjudas att testa sig

Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de kommande åren att erbjudas att testa sig för prostatacancer i Skåne. Det handlar om en stor åldersgrupp och därför kommer erbjudandet att skickas ut i olika omgångar med start i september 2020.

Detta är en början av ett successivt breddinförande som gör det möjligt för män i aktuella åldersgrupper att påverka sin egen hälsa genom att låta testa sig.

Är du en av de utvalda männen får du ett erbjudande hemskickat med information om vad detta innebär. Du som väljer att testa dig får sedan regelbundet samma erbjudande till och med det år du fyller 74.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter