Pressträff om covid-situationens påverkan på den skånska ekonomin

Med anledning av den rådande covid-19-situationen bjöd Region Skåne in till en livesänd pressträff gällande det skånska näringslivet och påverkan på skånska företag.

Presskonferensen ägde rum tisdag den 24 mars, klockan 13.00.

Deltagare: Regionala utvecklingsnämndens presidium medordförande Anna Jähnke (M), 1:e vice ordförande Louise Eklund (L) samt 2:e vice ordförande Yvonne Augustin (S).

Se presskonferensen i efterhand

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter