Överläkare på Skånes universitetssjukhus utsedd till "Årets cancerforskare"

Forskaren och överläkaren Sophia Zackrisson har av Cancerfonden utsetts till ”Årets cancerforskare 2020”.

Sophia Zackrisson, docent i diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, fick priset för sitt framgångsrika forskningsarbete med bland annat 3D-mammografi och artificiell intelligens för att utveckla nya bilddiagnostiska metoder för cancersjukdomar och screening av bröstcancer.

– Det känns helt fantastiskt att Cancerfonden, bland all cancerforskning, både preklinisk och klinisk forskning, valt ut mig och min forskargrupps arbete. Det är verkligen ett kvitto på att man tycker att vår forskning är viktig och att den tillför någonting. Det tycker vi själva så klart, annars hade vi inte gjort det vi gör, säger Sophia Zackrisson.

Delas ut för femte gången

Det är femte gången som utmärkelsen ”Årets cancerforskare” delas ut av Cancerfondens forskningsnämnd. Motiveringen till Sophia Zackrissons utmärkelse lyder:

"För enastående forskning om avancerad bilddiagnostik för cancersjukdomar. Sophia Zackrissons vetenskapliga insatser och systematiska utvecklingsarbete pekar mot en framtid där människa och datorer lär av varandra för ännu bättre diagnostik av bland annat bröstcancer”.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter