Nytt hopp för diabetespatienter

Nytt hopp för diabetespatienter

Diabetespatienter med känselnedsättning kan få bättre prognos. Forskare i Region Skåne är nu först i världen med att tolka bilder av nervtrådar på nya sätt.

Personer med diabetes kan råka ut för många olika komplikationer i hand och ben. Ett av de symptom som kan vara besvärande är känselnedsättning. Det kan ibland bero på inklämning av en nerv i handlednivå.

– Nu kan vi ge bättre prognos och se vilka diabetespatienter som kan behandlas, säger Lars Dahlin, handkirurg och professor vid Skånes universitetssjukhus. Vi är först i världen med att visa fenomen i nervprover från patienter med hjälp av nya tekniker.

Nervtrådar studeras traditionellt i mikroskop, men nu finns nya tekniker som digital bildhantering och tredimensionell teknik. Allt för att förstå, diagnosticera och behandla nervinklämningar.

Samarbete ger framsteg

Avgörande för framstegen är samarbetet mellan Lars Dahlin och Elisabet Englund, professor vid Klinisk genetik och patologi.

– Vi är väldigt intresserade av bakgrunden till varför patienter med diabetes får nervinklämning, säger Lars Dahlin. Med hjälp av nya tekniker och samarbetet med bland annat neuropatologer som studerar sjukdomar i nervsystemet kan vi bättre förstå orsaker. Personer med diabetes med känselnedsättning ska utredas.

Forskarna har också utnyttjat nya tekniker som exempelvis synkrotrontekniken vid forskningsanläggningen Max IV i Lund och kan tolka tredimensionella bilder.

– Nu kan vi betydligt bättre förstå hur nervtrådarna i nerverna påverkas av diabetes samt hur nervtrådarna tillbakabildas och sedan försöker växa ut igen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter