• Professor Fredrik Mertens vid en dator

    – Nu går det att förbättra överlevnaden hos patienter med vanliga cancersjukdomar, säger Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik.

Ny genteknik revolutionerar cancerbehandling

Med ny kraftfull genteknik kan fler cancerbehandlingar skräddarsys. Tack vare att det nu går att analysera hela människans arvsmassa kan behandlingen förbättras vid flera cancersjukdomar.

– Det är fantastiskt! Vi kan förbättra diagnostiken och bota fler cancerpatienter. Den skräddarsydda behandlingen ökar möjligheten att behandla hittills obotliga cancersjukdomar, säger Fredrik Mertens. Han är professor i klinisk genetik och är involverad i arbetet med de nya teknikerna.

Genetiker och patologer kan nu granska hela människans arvsmassa. Det går nu att analysera de felaktiga gener som ligger bakom många sjukdomar. Analyserna har stor betydelse för att behandla exempelvis hjärntumörer, lung- och tjocktarmscancer och hudcancer.

Barncancerpatienter får bättre diagnos

Den nya teknologin används för att snabbt hitta alla genetiska förändringar, oavsett om de är medfödda eller om de bara finns i cancerceller.

– Vi började i januari med att undersöka prov från barn med cancer. Svaret kan vi ge till behandlande läkare redan inom två veckor.

Med rätt diagnos och behandling kan överlevnaden drastiskt förbättras. När det finns kunskap om vilka de felaktiga generna är, finns bättre möjlighet att se exakt vilken behandling som behövs.

Fakta om CMD

Inom verksamhetsområdet Klinisk genetik och patologi finns CMD, Centrum för molekylär diagnostik. CMD har ny, avancerad utrustning och kompetens för att granska arvsmassan. Ett tätt samarbete bedrivs inom verksamhetsområdet för att införa och utveckla de avancerade analyserna.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter