Närbild på en patients arm när blodtrycket tas

Ny drift av Simrishamns sjukhus

Avtalet med Capio Geriatrik AB kommer att löpa under 6 år från och med 1 maj 2021. Region Skåne har möjlighet att förlänga avtalet i upp till 4 år.

Simrishamns sjukhus erbjuder närsjukvård till medborgarna samt viss specialiserad öppenvård och slutenvård. Sjukhusets uppdrag omfattar även ungdomsmottagning i Tomelilla och Simrishamn.

Det är mycket glädjande att vi nu kan ge ett tydligt besked till sydostskåningarna om vem det är som i fortsättningen kommer att driva sjukhuset i Simrishamn. Simrishamns sjukhus har en viktig roll att fylla både lokalt och regionalt. Nu säkrar vi långsiktiga förutsättningar för en fortsatt god och nära vård i Simrishamn, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vård på lika villkor

Målet med upphandlingen har varit att med befolkningens behov i centrum utveckla och förstärka den öppna specialiserade närsjukvården samt viss slutenvård i sydöstra Skåne.

Region Skånes målsättning med verksamheten vid Simrishamns sjukhus är att erbjuda patienter en effektiv, säker och trygg vård på lika villkor. Detta uppnås genom ett nära samspel med Region Skånes vårdcentraler, inklusive mobila team, den regionala specialiserade hälso- och sjukvården samt de kommunala

– Det känns bra att vi avslutat denna viktiga upphandling. Vi känner oss trygga med att Region Skånes medborgare även fortsättningsvis kommer att få nära vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Äldre befolkning

Befolkningen i sydöstra Skåne har en åldersstruktur med en större andel äldre än övriga skånska kommuner. Det är denna äldre befolkning som utgör den största delen av målgruppen för verksamheten vid Simrishamns sjukhus. Sjukhuset har därför ett särskilt ansvar för att utveckla och säkerställa fungerande patientprocesser i den nära vården i samarbete med övriga lokala vårdaktörer.

I dagsläget är det Närsjukvården Österlen AB, som ansvarar för driften och deras avtal löper ut den 30 april nästa år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter