Nu syns fler smittade barn, ungdomar och yngre vuxna i statistiken

I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne visar nu statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har smittats av covid-19.

Troligtvis har det funnits smitta bland barn, unga och unga vuxna under hela våren, men det är först nu som man med säkerhet kan se det i statistiken, i och med att provtagningen för covid-19 utökas.

– Det här är en viktig signal om att vi fortfarande har en pågående smittspridning i samhället. Viruset tar inte hänsyn till ålder utan kan drabba alla. Vi vet att yngre personer oftast får mildare symtom, men de kan smitta äldre som däremot kan bli rejält sjuka och i värsta fall behöva sjukhusvård, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Samtidigt visar statistiken att färre äldre personer har smittats. Antalet svårt sjuka i covid-19 som får vård på sjukhus minskar också successivt.

– Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma när man är sjuk. Att tvätta händerna är a och o för att inte föra smittan vidare, varken till sig själv eller till andra.

Allt fler provtas för covid-19

Fram till 24 juni har 36 701 prover för covid-19 tagits i Region Skåne. Snittet ligger på runt 730 prover per dag, men på vardagar har det gjorts över 1 000 prover om dagen. Dessutom planerar Region Skåne för att du som patient ska kunna beställa ett självtest för covid-19 om du har symtom, via 1177.se i månadsskiftet juni-juli.

– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig framöver är svårt att säga. Om ett par veckor kommer vi att kunna se hur den senaste tidens firanden har påverkat smittspridningen, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Beredskap för höga temperaturer i sommar

I sommar kan värmeböljor innebära ytterligare påfrestningar för både patienter och personal inom hälso- och sjukvård. Vårdhygien i Skåne har därför tagit fram råd för hur smitta ska kunna undvikas. Man kommer också kyla ner rum på sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden.

– På grund av smittrisken avråder vi från att använda fläktar i rum där flera personer vistas samtidigt. Det gäller även i personalutrymmen. I första hand bör man istället försöka använda markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation, säger Kristina Trell, chef för Vårdhygien Skåne.

Aktuella siffror och lägesbild

Aktuella siffror och lägesbild över situationen med covid-19 i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter