Självtest med instruktioner

Nu går det snabbare att få provsvar

Efter två veckor med långa väntetider för svar på självtest för covid-19 är läget nu bättre. Det är också lättare att få en tid för självtest. Denna vecka utökas testkapaciteten ytterligare när en ny provtagningsstation öppnar.

Svarstiderna ligger nu på 1-3 dagar och på de flesta håll i Skåne går det att boka ett självtest inom 1-2 dagar. Imorgon tisdag öppnar ytterligare en provtagningsplats för bil, denna gång i Staffanstorp.

Under lördagen registrerades 1429 nya fall av covid-19 i Skåne. Det höga antalet beror till viss del på en eftersläpning hos laboratorierna.

– Tyvärr ser vi ännu ingen avmattning av covid-19 spridningen ute i samhället och smittan finns överallt i Skåne. Positivt är dock att tillgången till självprovtagning via 1177.se åter är bättre och att väntetiderna på ett test sjunkit. Vår målsättning är att man inte ska behöva vänta längre än ett dygn för att kunna testa sig och vi jobbar hårt med att uppnå detta, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Regionfullmäktige ställs in på grund av covid-19

Regionfullmäktige den första december är inställt på grund av pågående pandemi. I full enighet bestämde gruppledarna och presidiet att ställa in tisdagens möte. Nästa fullmäktige är den 16 februari och man undersöker möjligheterna att hålla detta digitalt om smittspridningen inte avtagit till dess.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 235
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 27907
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 29
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 208
Totalt antal avlidna med covid-19: 387

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter