Närbild på Region Skånes logotyp på en medarbetars arbetskläder

Njursjukvården samarbetar med köpcentrum i storsatsning

Njursjukvårdens samarbete med ett köpcentrum i Malmö är en del av satsningen på sjukvården i Skåne. Förutom att modernisera njursjukvården med fokus på friskvård, ska projektet arbeta för ökad njurtransplantation, nya arbetsformer och digitalisering.

Fokus på förebyggande insatser

Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus är drivande i den stora satsningen på njurmedicin, och vill lägga mer fokus på att se till att så få människor som möjligt blir patienter i njursjukvården.

– Vi vill komma ut i samhället och arbeta med förebyggande insatser för att minska det lidande som allvarliga njursjukdomar innebär för de som drabbas, säger Anders Christensson.

Redan i vintras fick projektet tillgång till lokaler på köpcentret Mobilia där det skulle installeras självbetjäningsautomater för att mäta blodtryck och livsstilsfaktorer. Vissa tider i veckan skulle det även finnas en sjuksköterska tillgänglig för frågor och uppföljning. Covid-19 satte projektet tillfälligt på paus, men nu planeras uppstarten igen.

– Vi måste finnas där medborgarna är. Den här gången är det på ett köpcentrum, men konceptet kan vi ta vidare till bibliotek och andra platser där vi når många, säger Anders Christensson.

Mer om satsningen

Måndag den 29 juni kl. 09.00 deltog Anders Christensson i det digitala arrangemanget ”I stället för Almedalen” under rubriken ”Oheliga allianser – så löser vi samhällsutmaningar”.

Oheliga allianser – så löser vi samhällsutmaningar (altitudemeetings.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter