Lägesuppdatering covid-19

Sedan i går gäller skärpta allmänna råd för Skåne. De skärpta råden har införts för att stoppa den kraftigt ökande smittspridningen i länet.

– Läget i Skåne är allvarligt. Vi uppmanar alla att följa de skärpta råden. När det gäller skolorna så är det i dagsläget inte aktuellt att införa distansundervisning. Det är inte heller aktuellt att återinföra ett generellt besöksförbud inom den kommunala äldreomsorgen, men vi följer utvecklingen noga. Vi vädjar till alla att bidra, så vi inte behöver vidta än mer kraftfulla åtgärder, säger Eva Melander, smittskyddsläkaren i Region Skåne.

Dessa skärpta allmänna råd gäller i Skåne 27 oktober – 17 november 2020

 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt. Överväg andra alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus.

 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta.

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de som behöver resa och inte har några andra alternativ kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.

 • Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.

 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om angående maxgräns för publik

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att endast 50 personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne.

Konserter och olika typer av föreställningar kan genomföras förutsatt att 50-gränsen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. Beslutet gäller till och med 30 november.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 338
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 9 012
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 5
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 51
Totalt antal avlidna med covid-19: 292

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet, dvs de fall som rapporterats in mellan l 00:00 och 24:00 föregående dygn. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 innevarande dag. Fördelningen av patienter mellan sjukhusen presenteras i den fördjupade lägesbilden på webben. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter