Senaste nytt om covid-19

17 mars: Ingen avgift för uteblivet besök, uppsatta tält utanför akutsjukhusen i Skåne och uppdaterade råd till allmänheten.

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Region Skåne är nu 209.

Ingen avgift för uteblivet besök

Region Skåne beslutat att inte ta ut någon avgift när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar planerade mottagningsbesök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar före besöket. Syftet är att förhindra och minska smittspridning, och därmed skydda särskilt känsliga grupper. Det är viktigt att höra av sig och avboka sitt besök för att underlätta för vården.

Tält utanför sjukhusen ska minska smittspridning

För att minska risken för smittspridning av covid-19 finns det nu tält utanför Skånes alla akutsjukhus: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad och Ystad lasarett. I Malmö och Lund finns tält på flera ställen, både vid vuxen- och barnakuterna. Det betyder att alla patienter som söker akutsjukvård måste passera tältet där de möts av en sjuksköterska som gör en bedömning och ser om patienten har tecken på luftvägsinfektion.

– Syftet är att separera patienter som misstänks vara infekterade redan innan de kommer in i sjukhusets lokaler. På så sätt minskar vi risken för smittspridning och kan skydda äldre och multisjuka patienter, säger Erik Wall, enhetschef för läkarna på akutmottagningen i på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring din vårdcentral eller 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Mer om covid-19 - coronavirus (skane.se)

Pressbulletin om covid-19 (skane.se)

Coronaviruset - information för dig som vill veta mer (1177.se) 

Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Krisinformation från svenska myndigheter och teckentolkad information (Krisinformation.se)

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter