Hon blir första arbetsterapeuten att få pris för unga forskare

Gisela Lilja blir den första arbetsterapeuten att få Region Skånes pris för yngre framgångsrika forskare. Hon har en ledande roll i forskningen om hjärtstoppsöverlevare och mer nyligen även covid-19.

Nu prisas Gisela Lilja för sin förmåga att överföra forskning till patientnytta. Hon har arbetat inom neurologi- och rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus i 20 år. 2015 disputerade hon på kognitiv funktionsnedsättning efter hjärtstopp och temperaturbehandling vid Lunds universitet.

Andelen patienter som överlever hjärtstopp har ökat rejält de senare decennierna. Samtidigt har det länge saknats tydliga vägar för uppföljning, utöver det rent medicinska.

– Överlevarna har ofta dolda funktionshinder, exempelvis kognitiva eller emotionella, som är viktiga att fånga upp tidigt. Det kan bidra till patienterna får ökad möjlighet att leva ett liv de är nöjda med, inte bara överleva, säger Gisela Lilja.

Innovativa lösningar i forskningen

Hon och kollegorna har framgångsrikt kopplat sin rehabiliteringsforskning till stora och medicinskt högkvalitativa studier.

– Den detaljerade informationen om återhämtning, som vi har samlat in, används för att studera tidiga medicinska interventioner och bedömningar. Samtidigt bildar studierna en plattform som ger en fantastisk möjlighet att studera även mjukare och mer patientrapporterade mått med hög kvalitet.

Hon har också varit en drivande part i att utforma nationella riktlinjer och rekommendationer för hur patientgruppen ska tas omhand. 

– Jag vill tro att min forskning hjälpt till att se patienterna i ett nytt ljus, fler ljus, och att det nu finns en ökad medvetet om vikten av uppföljning och rehabilitering.

Följer upp patienter med covid-19

Gisela Lilja ingår i forskargruppen Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet där hon bland annat ansvarar för uppföljningen i ännu en stor internationell multicenter-studie av patienter som överlevt hjärtstopp, samt en mindre regional studie av patienter som intensivvårdats för covid-19.

– Vi ser många liknande symtom i båda patientgrupper, särskilt tröttheten och den långa återhämtningsperioden. Känslan är att de kognitiva problemen är vanligare hos hjärtstoppsöverlevarna medan fysiska problem är större hos covid-patienterna, men det får vår vidare forskning visa.

Syftet med priset är att lyfta fram yngre disputerade forskare i Region Skåne som bedriver patientnära klinisk forskning. Och Gisela Lilja är första arbetsterapeut att ta emot det.

– Det gör det extra roligt! Det visar att vi är på väg att bli det multiprofessionella universitetssjukhus med forskare inom många yrkesgrupper som vi vill vara, säger Gisela Lilja som vid månadsskiftet tillträder som ny chefsarbetsterapeut.

Diplom och prissumma delas ut i samband med Forskningen dag som äger rum i dag, onsdagen den 11 november.

Priskommitténs motivering

Gisela Lilja får priset för sin förmåga att kombinera gedigen klinisk färdighet med vetenskaplig stringens inom rehabiliteringsmedicin med utgångspunkt i personcentrad forskning. Utöver sitt arbete som arbetsterapeut har Gisela Lilja en ledande roll inom forskargrupper knutna till både Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Forskningens dag om genteknik

Forskningens dag blir i år digital och sänds från Skånes universitetssjukhus i dag 11 november mellan klockan 14.30 och 18. Temat är Genvägar till ett bättre liv och kommer att uppmärksamma olika aspekter av terapeutiska genvägar. Hur används de nya genteknikerna idag? Och vad väntar runt hörnet? Ämnet är vältajmat efter att gensaxen Crispr nobelprisats under hösten. Då presenteras även höstens nummer av tidningen Vetenskap & hälsa på samma tema – fylld med forskare från olika delar av Region Skåne. Vi får reda på hur den supersnabba kartläggningen av arvsmassan bidrar till att ställa ovanliga diagnoser och öppnar för personanpassad behandling, vad som styr vilka gener som är på eller avslagna och mycket, mycket annat.