Priset Glasäpplet för Skånes bästa vårdcentral

Här är de nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral

Vårdcentralen Förslöv, Vårdcentralen Anderslöv och Garnisonsgatan Läkargrupp är utan inbördes rangordning nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2020.

Priset går till den vårdcentral som under föregående år visat bäst resultat för ett antal kriterier, däribland patientomdömen i den nationella patientenkäten och kvalitetsindikatorer för vårdcentral i Hälsoval Skåne.

Till priset nomineras de tre vårdcentraler som bäst uppfyller de uppställda kraven. Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Dessutom får både vinnaren och tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

Prisutdelningen sker den 4 mars.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter