Hälsosamtal för 40-åringar ska förebygga hjärt-kärlsjukdomar i Skåne

Under hösten erbjuds alla 40-åringar listade vid elva av Skånes vårdcentraler hälsosamtal. Syftet är att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att hjälpa deltagarna till bättre levnadsvanor.

Nu påbörjas ett pilotprojekt där 40-åringar som är listade vid elva utvalda vårdcentraler erbjuds ett hälsosamtal.

– Förhoppningsvis kan vi bland annat nå personer som annars inte söker stöd för sin hälsa och väcka nyfikenhet i hur mycket som går att påverka själv för att förhindra ohälsa. Det är helt i linje med Region Skånes omställning - bättre hälsa för fler, där vi vill ha en förflyttning från vård till hälsa, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Många vanliga sjukdomar är som de flesta vet kopplade till våra levnadsvanor. Genom att röra på sig regelbundet, äta hälsosamt, avstå tobak och vara försiktig med sin alkoholkonsumtion kan man minska risken för hjärtinfarkt, stroke och cancer. Det är också viktigt att ta hand om relationer, ha tid till återhämtning och en god sömn.

Förebygger ohälsa

Hälsosamtalen är gratis och tar ungefär en timme. Inför mötet besvarar patienten frågor om sin hälsa och lämnar ett blodprov för socker- och kolesterolvärde. Under besöket mäts blodtryck, vikt, längd och midjemått. Enkätsvar och värden är utgångspunkten för hälsosamtalet som ska hjälpa deltagaren att göra medvetna val för sin hälsa.
Psykisk ohälsa är en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och att identifiera tidiga symtom och erbjuda stöd är därför en viktig del av samtalet.

– Sjukdomsförebyggande arbete räddar liv och sparar pengar. För mig som allmänläkare känns det oerhört viktigt att uppmärksamma riskfaktorer som ännu inte hunnit leda till sjukdom, säger Malin Skogström, enhetschef på Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention och en av projektledarna bakom satsningen.

Hälsosamtal har funnits länge i Sverige

I dag erbjuder nio regioner runt om i Sverige sina invånare riktade hälsosamtal och ytterligare sju regioner har påbörjat införandet. Det finns en vetenskapligt dokumenterad positiv effekt av arbetet. Evidensen talar för att det är en metod som framför allt räddar liv, men också sparar pengar och verkar för jämlik hälsa. Förhoppningen är att införandet av riktade hälsosamtal i Skåne ska leda till att alla vårdcentraler får ett strukturerat arbetssätt med levnadsvanor.

Fakta

  • Resultaten från Region Skånes folkhälsorapport 2020 visar att andelen vuxna som röker dagligen i Skåne är 9 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 7 procent. 36 procent av vuxna skåningar skattar sin fysiska aktivitetsnivå lägre än rekommenderad dos på 150 aktivitetsminuter per vecka.
  • Elva vårdcentraler har valts ut till pilotfasen: Brahehälsan Eslöv, Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv, Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv, Privatläkarna Hälsoval i Helsingborg, Vårdcentralen Laröd i Helsingborg, Vårdcentralen Näsby i Kristianstad, Hälsomedicinskt Center i Landskrona, Vårdcentralen Granen i Malmö, Vårdcentralen Södervärn i Malmö, Vårdcentralen Svalöv, Capio Novakliniken Marinan Ystad
  • Vårdcentralerna är utvalda utifrån hur de speglar Skånes befolkning och för hur de arbetar med levnadsvanor i nuläget. Det vill säga om det till exempel finns tillgång till dietist, tobaksavvänjare, medarbetare som kan föra en dialog om alkohol och skriva fysisk aktivitet på recept (FaR).

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter