Två medarbetare som står i sjukhusmiljö ler mot kameran

Fina betyg från Region Skånes AT-läkare

Nu har resultatet kommit från den årliga enkät som Region Skånes AT-läkare svarar på. 87 procent skulle rekommendera andra sökande att göra sin AT där de själva hade sin placering.

Totalt betygsätter 93 procent sin AT-tjänstgöring inom intervallet ganska bra till mycket bra.

Samtidigt minskar också andelen AT-läkare som känt sig diskriminerade från 21 procent till 15 procent. 

– Här finns mer kvar att göra för att pressa siffrorna ner mot noll, säger Ola Björgell, regionöverläkare för ATST i Region Skåne. 

Exempel på satsningar som görs är att allt mer inkludera likarätt i utbildningar och fortbildningar samt att certifiera likarättsambassadörer. 

– Det är viktigt att hela tiden träna på att tillsammans bli vänligare mot oss själva och alla vi möter. Vi vill att alla ska känna sig absolut välkomna i Region Skåne, säger Ola Björgell.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter