Färre vårdnära suicid under första halvåret 2020

Under första halvåret i år minskade antalet suicid kraftigt inom den skånska psykiatrin. I höst startar en stor granskning som omfattar flera av Region Skånes förvaltningar, för att ytterligare få ned antalet suicid.

Det som kallas för vårdnära suicid är ett suicidfall som inträffar inom fyra veckor efter patientens senaste kontakt med vården. Hittills i år har 14 sådana fall inträffat i den skånska psykiatrin. Det är en minskning med 40 procent jämfört med samma period förra året och i enlighet med den nedåtgående trend som pågått i Skåne i några år.

– Det var det vi hade hoppats på, att det skulle fortsätta nedåt, säger Martin Hultén, chefläkare i vuxenpsykiatrin, förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Viktigt att söka vård vid behov

Hur många suicid som har inträffat utanför vården vet vi först nästa år, då Socialstyrelsens siffror om detta redovisas. Martin Hultén hyser en viss oro för att siffran kan vara högre än vanligt.

– Det som är oroväckande är att polis och räddningstjänst har något fler utryckningar till misstänkta suicidförsök, säger han.

Även Region Skånes psykiatriambulans har många uppdrag.

Farhågan är att människor som behöver psykiatrisk vård drar sig för att söka av rädsla att bli smittade och få covid-19. Martin Hultén understryker att den skånska psykiatrin är väl rustad och beredd att på ett coronasäkert sätt ta emot den som behöver vård.

De vårdnära suicid som eventuellt har inträffat i Primärvården och övriga sjukvården är inte medräknade i psykiatrins statistik.

Omfattande granskning

Ett suicidfall är alltid ett för mycket. Psykiatri Skåne deltar därför med start i september i en stor granskning som drivs av LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Projektet heter Säker suicidprevention och ska undersöka hur ett stort antal verksamheter arbetar för att förhindra suicid. Genom allt från praktiska övningar och rollspel till granskning av handlingsplaner och riktlinjer, ska hela vuxenpsykiatrin granskas.

Även primärvården, den somatiska vården, ambulansvården, polis, räddningstjänst och kommuner kommer att delta i arbetet. Som exempel nämner Martin Hultén att man ska försöka få till en övning på en av sjukhusens akutmottagningar.

– Samarbetet med medicinakuten är jätteviktigt för oss. Det är ju ofta dit patienten kommer först, säger han.

Före detta patienter och anhöriga är också med i arbetet. Bland annat är föreningarna Hjärnkoll, Suicid zero, och Mind engagerade.

– Jag hoppas att vi får ned suicidfrekvensen ytterligare förstås. Men jag hoppas också på ett ökat samarbete med våra vårdgrannar och att vi sprider vår kompetens i andra verksamheter, säger Martin Hultén.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter