Ersättning och intyg till riskgrupper för covid-19

Regeringen har bestämt att du som ingår i en riskgrupp kan få ersättning. Det gäller dig som delvis eller helt måste avstå från att arbeta för att inte bli smittad. Du kan ansöka från och med 24 augusti. Ersättningen gäller retroaktivt från 1 juli.

Du kan få ersättning i de här fallen: 

  • Du ingår i en riskgrupp och måste delvis eller helt avstå från att arbeta för att inte bli smittad. Du har inte möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Du har närståendepenning eller är assistent åt någon i en riskgrupp, och måste därför avstå från att arbeta för att inte smitta personen i riskgruppen. Din närstående ska vara 70 år eller äldre och ha en sjukdom som gör att hen kan bli allvarligt sjuk i covid-19.  

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp, som mest 804 kronor före skatt per dag, och högst 90 dagar. Gäller under perioden 1 juli–30 september.  

Du måste visa upp ett läkarintyg 

Du måste visa upp ett läkarintyg som visar att du eller din närstående ingår i en riskgrupp. Vänd dig till hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg. Tänk på att intyget ska utfärdas för din närstående om du hjälper hen att söka ersättning. 

Tillfälligt undantag för dig som är sjukskriven 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt undantag för dig som är sjukskriven. Undantaget gäller när din vård eller rehabilitering har blivit försenad i och med covid-19, och du därför inte kan börja arbeta igen hos din arbetsgivare. Under den här tiden får du behålla din sjukpenning även efter 180 dagar. Din arbetsförmåga kommer inte heller prövas mot andra arbeten, utan du får bättre förutsättningar att kunna fortsätta med ditt vanliga arbete när din vård eller rehabilitering är klar. 

Undantaget gäller till och med att vården eller rehabiliteringen har slutförts. Beslutet gäller retroaktivt från den 2 april och fram till 31 december 2020. 

Mer information 

På Försäkringskassans webbplats hittar du samlad information, viktiga instruktioner och ifyllnadsstöd om vad som gäller för läkarintyget för riskgrupper för covid-19.  

Information om riskgrupper och närstående (Försäkringskassan)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter