Tre personer i skyddskläder utför en operation.

Den skånska sjukvården ställer om för att klara covidvården

De senaste veckorna har spridningen av covid-19 ökat kraftigt. Det har också belastningen på den skånska sjukvården som nu tvingas ställa om och pausa viss planerad verksamhet.

För att kunna fortsätta att bedriva covidvården på akutsjukhusen måste vården nu ställa om. Viss mottagningsverksamhet och planerade operationer behöver planeras om och skjutas upp när det kan ske utan medicinsk risk. Förändringarna gäller samtliga sjukhus i Skåne och anpassas till lokala förhållanden utifrån belastning på respektive akutsjukhus under de närmsta två veckorna.

Ställa in viss planerad vård

– Vi är i ett läge där vi behöver ställa in viss planerad vård och det berör lägre prioriterad vård och inte akutsjukvård eller cancerkirurgi. Det här är på många sätt en väldig tråkig åtgärd men nödvändig med nuvarande utveckling. Dels för alla våra medarbetare som har en tuff tid framför sig med extra pass och nya arbetsuppgifter. Men såklart är det här besvärligt för de patienter som får gå längre med sin sjukdom när vården skjuts upp, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Successivt ökad belastning

Belastningen har under hösten ökat successivt och inriktningen har varit att påverka övrig sjukvård så lite som möjligt genom stegvisa kapacitetsökningar. Men nu är pandemin i ett nytt skede. Antalet patienter med covid-19 har den senaste veckan ökat till en nivå där sjukvården måste prioritera resurserna till den mest akuta vården.

Bättre rustad med material och läkemedel

Flera sjukhus i Region Skåne har nu en högre belastning än i våras. Materialförsörjningen, liksom läkemedelsförsörjningen, är dock betydligt tryggare än under de tidiga faserna av pandemin. Ett kritiskt område är emellertid personalförsörjningen. Medarbetare ska stanna hemma när man har sjukdomssymptom och det blir en utmaning på de enheter där många måste vara hemma.

Svarstiderna för covid-tester har minskat

Den senaste tidens kraftiga ökning av självtester för covid-19 har gjort att det periodvis har tagit lång tid att få provsvar. När läget var som värst, upp till sex dagar. Men ett intensivt arbete med att korta svarstiderna har gett resultat. Nu tar det mellan en och fyra dagar att få svar på ett test. Målsättningen är att få ner svarstiderna ytterligare, till max tre dagar. Laboratoriet som gör analyserna hoppas uppnå det redan under nästa vecka.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 696
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 25 921
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 26
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 186
Totalt antal avlidna med covid-19: 375

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter