Covid-19: Sjukvårdsmaterial från Socialstyrelsen och självskattningstest med guidning till rätt instanser

23 mars: Skåne har fått sjukvårdsmaterial från Socialstyrelsen, självskattningstest med guidning till rätt instanser och aktuella siffror.

Skåne har fått sjukvårdsmaterial från Socialstyrelsen

Bristen på sjukvårdsmateriel, som skyddsutrustning, fortsätter att vara en stor utmaning för sjukvården. Men efter en begäran till Socialstyrelsen fick Region Skåne i helgen en stor försändelse skyddsutrustning och medicinsk teknisk utrustning såsom respiratorer. Utrusning motsvarande tre lastbilar har nu anlänt till Region Skånes centrala beredskapslager. Därifrån ska de sedan distribueras ut till vården runt om i Skåne.

Det är viktigt att utrusningen fördelas efter behov och därför hjälps de skånska sjukhusen åt så att det material som finns hamnar där behovet i är som störst. Inför helgen signalerade Skånes universitetssjukhus, Sus, att man han hade akut brist på skyddsutrustning och då ryckte Helsingborg ut och delade med sig av det man kunde avvara.

– Efter att ha inventerat vårt material såg vi att vi kunde omfördela en del till Sus. Så jag lastade bilen full och körde ner det till Lund i fredags. Det var bland annat visir, munskydd och skyddsrockar, säger Håkan Kerrén, chef för akutverksamheten på Helsingborgs lasarett.

Många skåningar använder självskattningstest

Många skåningar har hittat till det självskattningstest som Region Skåne lanserade i fredagskväll, med guidning till rätt instanser i Skåne. Under måndagsmorgonen hade webbsidan med testet haft cirka 20 000 besök.

Testet guidar invånare som vill veta när och var de ska söka vård i Skåne, och när det räcker att stanna hemma och ta hand om sig själv. Av de som hittills har gjort testet har cirka 20 procent fått rådet fått rådet att ringa sin vårdcentral eller 1177.

Till självskattningstest för covid-19

Aktuella siffror

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 231
Totalt antal provtagna i Skåne: cirka 3120
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 10, varav 3 i intensivvård
Antal dödsfall: 2

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Mer om covid-19 - coronavirus (skane.se)

Pressbulletin om covid-19 (skane.se)

Coronaviruset - information för dig som vill veta mer (1177.se) 

Frågor och svar om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta (folkhalsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter och teckentolkad information (Krisinformation.se)

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter