Covid-19: Respektera besöksförbudet och Skånetrafiken ser ett minskat resande

25 mars: Respektera besöksförbudet för att minska smittspridning och Skånetrafiken ser ett minskat resande.

Respektera besöksförbudet

Sedan den 12 mars är det besöksförbud i den skånska sjukvården. Syftet är att begränsa smittspridningen.

Men nu kommer det signaler från flera sjukhus om att besöksförbudet inte upprätthålls fullt ut. Det förekommer till exempel att patienter går ut från avdelningarna och träffar närstående på caféer på sjukhusområdet. På så vis finns det risk för att patienter kan ha utsatts för smitta när de återvänder till avdelningen.

Även om avsikten inte har varit att kringgå besöksförbudet innebär det i praktiken att man riskerar att sprida smitta. Detta bekymrar Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne.

– Vi måste alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning och därmed skydda våra patienter och medarbetare. Därför är det oerhört viktigt att alla respekterar besöksförbudet, personalens anvisningar och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta ett ansvar. Annars riskerar vi att få en smittspridning inne i sjukvården och det skulle drabba de som är mest utsatta, säger han.

Rekommendation är i stället att hålla kontakt med sin närstående via telefon eller sociala medier medan man är inlagd på sjukhus.

Skånetrafiken ser ett minskat resande

Skånetrafikens verksamhet har påverkats av covid-19. På drygt två veckor har antalet resor i stort sett halverats. Detta i kombination med ökad sjukfrånvaro gör att Skånetrafiken ser över hur trafikutbudet kan anpassas.

Läs mer i Skånetrafikens pressmeddelande

Aktuella siffror

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 244
Antal provtagna i Skåne: cirka 3 300
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 23, varav 6 i intensivvård
Antal dödsfall: 2

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Mer om covid-19 - coronavirus (skane.se)

Pressbulletin om covid-19 (skane.se)

Coronaviruset - information för dig som vill veta mer (1177.se) 

Frågor och svar om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta (folkhalsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter och teckentolkad information (Krisinformation.se)

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter