Covid-19: Återhållsamhet med planerad vård och information om förlossning med kejsarsnitt

20 mars: Region Skåne beslutar om återhållsamhet med planerad vård, Information om förlossning med kejsarsnitt och aktuella siffror.

Region Skåne beslutar om återhållsamhet med planerad vård

Region Skånes har fattat ett inriktningsbeslut om återhållsamhet för planerad vård. Det innebär att planerad verksamhet ska fortsätta såvida det inte inverkar negativt på Region Skånes samlade förmåga att hantera covid-19-situationen.

­– Det handlar inte om att ställa in all planerad vård i Skåne, utan att ge sjukvården möjlighet att göra det vid behov. Vi har en pandemi att hantera och vi rustar för uthållighet och hållbarhet såväl för våra invånare, patienter, medarbetare som i materialfrågor, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Beslutet beror inte på att det i nuläget har blivit fler patienter eller fler upptagna vårdplatser. Däremot påverkar brist på skyddsutrustning och även personalbristen i viss mån verksamheten.

– Syftet med åtgärden är att vi kraftsamlar och tar ett helhetsgrepp om vården, så att alla i hela Skåne ska fortsätta få likvärdig vård. Genom att planerade ingrepp som lättare operationer kan skjutas upp, får vi möjlighet att utnyttja resurserna på bästa sätt inför den förväntade ökningen av covid-19-patienter, säger Carl Vigre, beredskapsöverläkare i Region Skåne.

Akut och livsnödvändig vård påverkas inte, utan kommer att pågå som vanligt.

Information om förlossning med kejsarsnitt

Besöksförbud råder för närstående på samtliga sjukhus. För förlossningar innebär det att partner som inte har några symtom på förkylning får vara med under förlossningen, men inte på BB. Vid kejsarsnitt gäller att partner som är frisk får vara med före och efter kejsarsnittet och vara med barnet efter, men får inte vara med inne på operationsavdelningen.

Mer information om gravida och besöksförbudet på 1177.se

Aktuella siffror

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 220 
Totalt antal provtagna i Skåne är: cirka 2770
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 10 (3 i intensivvård och 7 i isolering)
Antal dödsfall: 1

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

Mer om covid-19 - coronavirus (skane.se)

Pressbulletin om covid-19 (skane.se)

Coronaviruset - information för dig som vill veta mer (1177.se) 

Frågor och svar om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta (folkhalsomyndigheten.se)

Krisinformation från svenska myndigheter och teckentolkad information (Krisinformation.se)

Smittskyddslagen och smittspårning (1177.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter